Vriendelijk en vastberaden opvoeden

De Ouderraad organiseerde op maandag 12 november in samenwerking met de Bib Kortenberg de lezing 'Vriendelijk en vastberaden opvoeden'. Bjorn Zwakhoven lichtte er op basis van het boek over 'positive discipline' van dr. Jane Nelsen een manier van opvoeden toe waar de nadruk ligt op respect en oog hebben voor oplossingen. De methode is erop gericht vertrouwen te geven aan het kind en wil in plaats van controle uit te oefenen het kind zich helpen ontwikkelen.

Uit het volle huis in de Bib bleek dat de uitdagingen waar ouders mee kampen zeer herkenbaar zijn. De aanwezigen gingen geïnteresseerd en soms kritisch in interactie met de spreker over de opvoedmethode en de praktische tips. Een kleine greep uit de lessen die op deze avond werden meegegeven: wees een rolmodel voor je kind (het doet wat jij doet, niet wat je zeg), betrek je kinderen bij oplossingen en maak connectie met hen, sta gevolgen toe, stel nieuwsgierigheidvragen, weet dat fouten maken goede leermomenten zijn en maak het weer goed als je zelf een fout maakt.

Wie graag de presentatie van deze vorming ontvangt, kan een mailtje sturen aan vorming@deouderraad.be.

Op maandag 10 december 2018 zijn geïnteresseerden of personen die met de principes van 'positive discipline' aan de slag gingen welkom om op een informele bijeenkomst samen ervaringen uit te wisselen. Praktische informatie daarover volgt later.