Vorming Veilig online


De Ouderraad nodigde op 13/1 het initiatief 'Veilig online' (Child Focus i.s.m. Gezinsbond) uit voor een gesprek over internet en privacy. Een twintigtal aanwezigen werden door de gespreksleider gegidst door een heel aantal thema's, stellingen, tips en vragen over hoe kinderen, jongeren en ouders samen met internet en digitalisering omgaan.

Wie hierover meer wil weten, kan altijd terecht op https://veiligonline.be/internetenprivacy
De website veiligonline.be behandelt daarnaast ook andere thema's zoals gamen, sociale media of cyberpesten.