Veilig online! - Uitnodiging

Ouderraad De Regenboog organiseert i.s.m. de Gezinsbond vormingsavond:

Veilig online!

door Child Focus

Image result for veilig online

dinsdag 26 april 2016
om 20 uur
in eetzaal van De Regenboog


Schrijf je nu in! Klik hier!Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd aan de computer, tablet of smartphone. Ouders willen graag weten hoe dat veilig kan. Tijdens de vormingsavond kan je zelf zien hoe kinderen en jongeren omgaan met internet. Wat vinden ze zo fantastisch aan surfen, gamen, chatten en netwerken?

De nieuwe media komen kort aan bod, de nadruk ligt vooral op de opvoeding. Hoe kunnen ouders hun kinderen begeleiden en ondersteunen in hun internetgebruik? U krijgt opvoedingstips per onderdeel, maar ook algemene tips. Er zijn ook filmpjes over situaties thuis, bijv. over het bezoek aan ongeschikte sites en over het doorgeven van persoonlijke informatie. Je leert ook hoe je een chat of facebook veilig kan instellen.

Op het einde wordt kort toegelicht wat de kinderen van De Regenboog leren rond veilig internet gebruiken.

We sluiten de avond af met een drankje.

Image result for gezinsbond